ASOCIATIA INGINERILOR DE INSTALATII DIN ROMANIA - FILIALA MOLDOVA

 

Logare Membru AIIR

E-mail:
Parola:
 

Newsletter

 Abonare    Dezabonare

Stiri & Comunicate de presa

02 apr 2015, ora 17:58
AIIR Filiala Moldova impreuna cu partenerii sai propune absolventilor ingineri de instalatii locuri [...]
02 apr 2015, ora 17:57
  Pentru a face acest lucru va rugam sa descarcati aici formularul cu declaratia 230 deja [...]

Conferinte

  • Sinaia

Produse inovante

AIIRO Filiala Moldova » MEMBRI » Aderare PF
ADEZIUNE - persoane fizice

Puteti downloada formular de inscriere,a-l completa si trimite la office@aiiro.ro
Formular inscriere membri AIIR persoana fizica

 

Solicit înscrierea subsemnatului(ei) ca membru(a) persoană fizică, în ASOCIAŢIA  INGINERILOR  DE  INSTALAŢII  DIN  ROMÂNIA, pentru a beneficia de drepturile asigurate membrilor săi şi anume:
- asigurarea legalităţii şi eticii profesionale în activitatea tehnică şi economică a membrilor asociaţiei;
-  susţinerea intereselor tehnice, economice şi profesionale ale membrilor asociaţiei în faţa organelor centrale şi locale, prin iniţierea sau participarea la iniţierea de acte legislative specifice;
-  asigurarea asistenţei tehnice în cazul unor litigii, a unor contestaţii la licitaţie sau a semnalării unor cazuri de concurenţă neloiala, pe baza unor analize aprofundate şi obiective;
-  asigurarea documentării tehnice în domeniul instalaţiilor, prin informarea membrilor AIIR asupra apariţiei şi modificărilor normelor din domeniul instalaţiilor prin intermediul revistei INSTALATORUL şi asigurarea accesului la aceastea ;
-   primirea revistei INSTALATORUL pe bază de abonament de la Editura ARTECNO;
-   asigurarea accesului membrilor asociaţiei în zonele speciale din pagina web AIIR www.aiiro-filialamoldova.ro;
după înscriere în AIIR veţi primi pe mail un mesaj cu o parolă de logare la pagina web AIIR ;
-  recomandarea din partea asociaţiei (recomandare acordată de catre preşedintele filialei AIIR de care aparţine solicitantul) pentru examenul de verificator de proiecte sau expert tehnic pentru specialităţile gaze, sanitare, încălzire şi ventilare, pentru examenul de auditor energetic sau pentru examenele de autorizare în cazul îndeplinirii condiţiilor de înscriere;
-  asigurarea cu precădere a accesului la cursurile de pregătire pentru verificator de proiecte, expert tehnic sau auditor energetic şi pentru examenele de autorizare şi beneficiere de reducere cu 25% a taxei pentru cursuri;
-   înscrierea în Registrul Inginerilor de Instalaţii al AIIR ;
- asigurarea cu precădere a accesului la conferinţe, simpozioane şi expoziţii de specialitate organizate de AIIR şi beneficiere de reducere cu 50% a taxei de participare;   
Sunt de acord cu plata taxei de înscriere de 50 RON şi a cotizaţiei anuale, de 100 RON (nu se plăteşte TVA) care se vor depune în contul AIIR nr. RO28RZBR0000060000667637deschis la RAIFFEISEN BANK – Agentia DECEBAL BUCUREŞTI.
Alăturat prezentei adeziuni ataşez următoarele documente:
- copie de pe diploma de absolvire a facultăţii;
- recomandare din partea unui membru al AIIR;
- memoriu de activitate;
- o fotografie color 3 x 4 cm. tip legitimaţie (cu numele înscris pe verso);


A D E Z I U N E

-  Persoane Fizice  -
pentru înscriere în
ASOCIAŢIA INGINERILOR DE INSTALAŢII DIN ROMÂNIA

 

Nume: *

Prenume: *

 

 

Localitate:

Sectorul (judeţul):

   

str.:

nr.:

bl.:

sc.:

et.:

ap.:

   

BI/CI seria

număr:

eliberat de:

la data:

 

Cod numeric personal:

Facultatea absolvita:

 

Telefon:

Mobil: (ex.: 0722123456)

Email:

   

având funcţia de:

la Societatea (Firma)

   

cu sediul in localitate:

Sectorul (judeţul):

   

str.:

nr.:

bl.:

sc.:

et.:

ap.:

   

Telefon: * (ex.: 0722123456)

Fax:

Email: *

   
Fisier (.rar, .zip) arhiva documente:
copie diploma de absolvire a facultăţii, recomandare membru al AIIR, memoriu de activitate, fotografie color 3x4 cm
Fisier:
 

Cod de validare: *

Introdu codul de mai jos.

 

Ma abonez la newsletter

 

 

 

© Copyright 2023 - Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania - Filiala Moldova